Nederlands  English  Deutsch  Espanol
menu
language_logo
Home > Algemeen
Introductie
Om het moderne gebruik van edelstenen voor het vinden van genezing te kunnen begrijpen, is het belangrijk te weten dat deze waardevolle stenen een wetenschappelijke stamboom hebben. Ze zijn door de eeuwen heen gebruikt in vele delen van de wereld, voor dezelfde ziekten waarvoor we ze vandaag de dag toepassen. Onze methode is mede dankzij de techniek beter beheersbaar geworden. Vandaag de dag kunnen we de resultaten van een behandeling testen en daardoor verfijnen, iets waar onze voorvaderen jaloers op zouden zijn. In de middeleeuwen zouden we de stenen vermalen en dan dagenlang in wijn laten trekken, om ze vervolgens te consumeren in de vorm van een elixer.
Edelstenenpoeder

Bekend is dat gedurende 7000 jaren verschillende kostbare stenen zijn gebruikt, niet alleen voor hun schoonheid en bijzonderheid, maar tevens voor hun medicinale eigenschappen. Tegenwoordig worden in Tibet en India nog steeds edelstenen vermalen tot tabletten of balsems. De poeders hiervan zijn microscopisch kleine edelstenen die worden ingenomen*.

Ze lossen echter niet op in water, maar leggen een traject af door het spijsverteringssysteem. Deze medicijnen zijn effectief omdat ze de biologische energie op atomair niveau beÔnvloeden, door aanvoer en ontvangen van valentie-elektronen en door levende cellen te prikkelen. Het bloed dat rond de maag circuleert, wordt van deze speciale energie voorzien en transporteert deze naar andere delen van het lichaam. Eigenlijk waren dit de eerste niet-chemische medicijnen. Helaas is het nadeel dat het behoeftige deel van het lichaam niet of moeilijk bereikbaar kan zijn. De kostbare steen is door dit proces vernietigd en alleen voor een enkeling (zij die zich dit financieel kunnen veroorloven) bereikbaar.

* pas dit zelf niet toe op eigen gelegenheid.
imagestore/home/4/ab1.jpg

Medicinale juwelen
Het langere tijd dragen van edelstenen direct op de huid is weliswaar veiliger en subtieler dan het innemen van verpulverde stenen, maar is veel kostbaarder en bewerkelijker dan een behandeling met de edelsteenlamp. Door het dragen van de steen op de huid neemt de huid de frequentie van de steen op en verspreidt deze door het lichaam. Daarbij behoort de steen aan de onderkant contact te maken met de huid en lichtdoorlatend te zijn om enig effect te kunnen hebben.
imagestore/home/4/ab2.jpg
Edelstenen en chakra\'s
Een andere toepassing van de edelsteenlamptherapie (ofwel DiŽlektrische Resonantie Therapie) is het in balans brengen van de roterende energievelden, de chakra's, die onze gezondheid en emoties beÔnvloeden. Dit gebeurt eerder bij wijze van uitzondering, omdat we de voorkeur geven aan het behandelen van het betreffende lichaamsdeel of orgaan zelf. Bovendien maakt het op zijn plaats brengen van het verzamelpunt deze behandeling irrelevant.
De LUX IV-lamp
imagestore/home/4/ab6.jpg imagestore/home/4/ab7.jpg imagestore/home/4/ab5.jpg imagestore/home/4/ab8.jpg

De LUX IV-lamp is het resultaat van 25 jaar onderzoek en ontwikkeling door artsen in Engeland. Deze eenvoudige, veilige, gerichte energiegeneeskunde geeft betrouwbare en reproduceerbare resultaten. Tezamen met toepassing van de verzamelpuntdiagnose maakt het mogelijk de symptomen van de patiŽnt snel te verbeteren, door zijn of haar energieniveau in het oog te houden. De lampen zijn voorzien van speciale, duurzame gloeilampen die een breed lichtspectrum uitstralen. De lichtbundel is koel en wordt door middel van lenzen gefiltreerd en geconcentreerd. De lampen kunnen worden losgeschroefd, zodat ze voorzien kunnen worden van de gewenste edelstenen. Gekwetste of zieke cellen hebben geen normale frequentie; DiŽlektrische Resonantie Therapie kan hun frequentie weer naar het normale niveau terugbrengen of moduleren, en zo het genezingsproces versnellen. DiŽlektrische Resonantie Therapie gebruikt de diŽlektrische eigenschappen van kristallijne edelstenen en induceert energie in zieke of gekwetste weefsels, organen en klieren. Dit gebeurt door middel van sympathetische resonantie. De frequentie van de geÔnduceerde energie wordt bepaald door de kleur van de gebruikte edelsteen. Robijn heeft bijvoorbeeld een resonerende frequentiegolflengte van omstreeks 625 nanometer en de uitgestraalde energie is warm. Smaragd heeft daarentegen een groene frequentie van 565 nm en de energie is koud.
Edelstenenelixer
Een andere methode die de genezende kracht van edelstenen benut, is het maken van elixers. Eeuwenoude geschriften laten zien dat men edelstenen in wijn of brandy (als conservatoren) legden, om de frequentie van de steen over te dragen op deze vloeistof, die daarna werd ingenomen door patiŽnten. Nog steeds is het mogelijk om deze methode toe te passen. Een combinatie van de twee methoden (de DiŽlektrische Resonantie Therapie en het edelstenenelixer) wordt verkregen door het water energetisch te laden met de frequentie van de specifieke steen, middels de lampen. Het flesje water kan direct na de behandeling door de patiŽnt worden meegenomen. Dit kan ter aanvulling of ter verlenging van de behandeling zijn, omdat door omstandigheden of afstand de patiŽnt niet altijd in de gelegenheid is de therapeut te bezoeken.
De DiŽlektrische Resonantie Therapie
De DiŽlektrische Resonantie Therapie vertegenwoordigt een huwelijk van eeuwenoude kennis over de geneeskracht van edelstenen en traditioneel gebruik van edelstenen voor genezing met de huidige, moderne technologie uit de eenentwintigste eeuw. De energie wordt via variŽrende frequentiesnelheden door de hoge kwaliteit edelsteen gezonden. Deze frequentiesnelheden oscilleren op de verschillende hersencycli, te weten: Theta 1,5 Hz, Alfa 3,5 Hz, Beta 8,3Hz, Delta 16,5 Hz.Met deze frequenties kunnen we activeren en sederen (kalmeren). Bijvoorbeeld: bij astma moeten de longen geactiveerd worden en voorzien worden van de juiste frequenties van de stenen, zodat de longen beter kunnen functioneren.

Bij een brandwond moet de behandeling de hoge celactiviteit sederen en met de juiste frequenties afkoelen, zodat de cellen in staat zijn zich sneller te herstellen.


Radiometrische foto van een verbrande rechterhand, voor en na de behandeling.

 

Afhankelijk van de klacht zal de juiste steen met de specifieke eigenschappen worden samengesteld.

Edelsteen Lamp Therapie is powered by CodeStream 1.01.06.
Home Links Contact Disclaimer Download