Nederlands English Deutsch Espanol
Home  // Huisregels Healthy Balance®   

Huisregels Healthy Balance®

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.
Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten en behandelaars dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De directie behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in de wachtruimte zijn achtergelaten.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Cliënten dienen tijdens de behandelingen binnen schone schoenen te dragen.
 • Rekening houdend met eventuele overgevoelige- dan wel allergische reacties van medecliënten, verzoeken wij u sterk geurende parfum, aftershave of deodorant achterwege te laten.
 • Cliënten dienen, in de behandelruimtes, op verzoek van de behandelaar een handdoek mee te nemen i.v.m. de hygiëne.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de behandelaars hebben gehouden.

Hygiëne

Wij zien erop toe dat de wachtkamer, behandelkamers en toiletten dagelijks worden gereinigd.


© 2024 edelsteenlamptherapie | Disclaimer | Powered by Streamless 8.0.0